Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов студента Національного університету «Одеська юридична академія» денної форми навчання, який мав відстрочку від призову та намагався виїхати за кордон, але йому було відмовлено.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. 

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення прикордонної служби, співробітники якої не випустили студента денної форми навчання за кордон (справа №380/7174/22, рішення від 19 вересня 2022 року).

Обставини справи

Так, позивач звернувся до суду з позовом до Військової частини (7 прикордонний Карпатський загін) Державної прикордонної служби України, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення про відмову в перетинанні державного кордону.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що 26.03.2022 позивач намагався виїхати за межі державного кордону України через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне». При перетині кордону позивач вручив начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Рава-Руська» усі визначені законодавством документи, зокрема посвідчення про приписку до призовної дільниці, де міститься відмітка з військкомату про те, що йому надано відстрочку від призову до 13.06.2023, студентський квиток та довідку із закладу вищої освіти про те, що він дійсно здобуває освіту на денній формі навчання.

Однак 26.03.2022 йому було відмовлено в перетині державного кордону України, про що складено рішення. Вважаючи, що має право виїзду за кордон, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позову. Відзив обґрунтований тим, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України на території України було введено правовий режим воєнного стану. У зв`язку із введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені Конституцією України, а саме: передбачене статтею 33 право на свободу пересування та право вільно залишати територію України. Також зазначає, що 24.02.2022 видано Указ Президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», який затверджений Верховною Радою у формі Закону про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» № 7113. З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Зазначає, що позивач 26.03.2022 прибув в Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська-Хребене» з метою здійснити перетин державного кордону на виїзд з України. Враховуючи те, що в Україні діють обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі території України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, позивачу щодо підтвердження підстави виїзду за межі території України було запропоновано надати документи про підтвердження його навчання за кордоном, з врахуванням того, що ним було надано посвідчення про приписку до призовної дільниці №1175/19, студентський квиток.

Позивачем довідки про відстрочку, видану військкоматом про тимчасову непрацездатність (від 1 до 6 місяців). до військової служби не надано.

Оскільки позивачем при перетині кордону не було надано документів, які б підтверджували підстави виїзду за кордон, начальником 3 групи інспекторів прикордонного контролю було прийнято рішення про відмову у перетині державного кордону України.

При вирішенні спору суд керувався таким.

Так, статтею 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (в редакції станом на час виникнення спірних правовідносин) (далі Закон №3543-ХІІ) визначено, що мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Пунктами 2 та 12 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.1995 №57 (в редакції станом на час виникнення спірних відносин), передбачено, що у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи. У ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Відповідно до п. 2-6 зазначених Правил, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно зі статтею 23 Закону №3543-ХІІ не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, зокрема, здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Як встановлено судом, позивач є студентом Національного університету «Одеська юридична академія» денної форми навчання та відповідно до посвідчення про приписку до призовної дільниці йому надано відстрочку від призову до 13.06.2023.

Наведене дає підстави для висновку про те, що він, у відповідності до статті 23 Закону №3543-XII станом на 26.03.2022 не підлягав призову на військову службу під час мобілізації.

Відтак, з огляду на встановлені обставини, суд приходить до переконання, що позивач, прибувши до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава-Руська-Хребене» 26.03.2022, мав право на перетин державного кордону України як особа, яка згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Суд звертає увагу, що відповідно до ст. 14 Закону №1710-VI рішення уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону про відмову громадянину у праві перетину кордону в кожному випадку повинно бути обґрунтованим, із зазначенням конкретних причин відмови.

Водночас відповідачем в оскаржуваному рішенні не вказано конкретних документів, які повинні були бути подані позивачем для виїзду за кордон, однак не подані. Відповідачем не вказано такого переліку також і під час розгляду справи в суді.

При цьому суд наголошує, що можливість підтвердження позивачем наявності права на перетин кордону України прямо залежить від чіткого визначення відповідачем конкретного та вичерпного переліку необхідних для цього документів, чого зроблено не було.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Надаючи оцінку оскаржуваному рішенню на предмет його відповідності наведеним критеріям, суд зазначає, що таке рішення прийняте без дотримання принципу рівності перед законом, є необґрунтованим та непропорційним.

Зважаючи на викладене та наведені вище мотиви, суд дійшов висновку про протиправність прийнятого відповідачем 26.03.2022 рішення про відмову в перетинанні державного кордону України, а тому, базуючись на сукупності встановлених дійсних обставин справи, враховуючи підстави прийняття такого рішення, керуючись релевантними нормами законодавства, таке підлягає скасуванню.

Отже, суд позов задовольнив повністю.

Визнав протиправним та скасував рішення про відмову в перетинанні державного кордону.

Читайте також у «Вголосі»: де у Львові можна зарядити ґаджети.

ІА "Вголос": НОВИНИ