Щороку Міносвіти і науки України проводить конкурсний відбір проєктів фундаментальних, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Цього року перемогли 152 проєкти. Є серед них і дослідження науковців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. Про це повідомив помічник ректора навчального закладу Андрій Болкун.

Це надзвичайно важливо як для розвитку науки й підтримки самих науковців, так і для вивчення тих проблем і процесів, що мають безпекове та прикладне значення. Одним з таких напрямків є забезпечення й продовольчої безпеки держави.

Як розповіла  завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики ЛНУВМБ,  професор Любов Слівінська, її колектив давно працював над тематикою дослідження процесів захворювання та лікування ВРХ.

«Щорічно, починаючи з 2017 року, колектив кафедри готував проєкти, що брали участь у першому етапі конкурсу в університеті. У 2018 році в МОН України при конкурсному відборі проєкт оцінили в 63,5 бали, в 2021 – 81,0 бал. За цей період колектив кафедри інтенсивно працював, щоб максимально набрати кількість балів: видавав наукові публікації в наукометричній базі даних Scopus та Web of Science, монографії, проводили захисти дисертацій, укладали госпдоговірні тематики з підприємствами, брали активну участь у конференціях», - розповіла професор Слівінська.

У результаті колектив кафедри підготував проєкт прикладного дослідження на тему: «Розроблення та впровадження комплексної системи діагностики, лікування і профілактики метаболічної патології у високопродуктивних корів в контексті продовольчої безпеки України».

І цьогоріч цей проєкт успішно пройшов конкурсний відбір, набравши 88,33 бали. Реалізація даного проєкту розрахована на три роки. Загальний обсяг фінансування становитиме 1, 5 млн. грн.

На 2023 рік наказом МОН вже затверджено обсяг фінансування досліджень в рамках цього проєкту на суму 350 тис. грн.

«Вголос» писав про першу авторську екскурсію у Львові відомого гіда

ІА "Вголос": НОВИНИ